EN  FA  Login
0
آموزشگاه آزاد موسیقی شبدیز
با مجوز رسمی از اوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
Shabdiz Music Training School
نقشه سایت :
Skip Navigation Links.

کاربران
 
 
بازیابی رمز
تغییر رمز
کاربر
ورود
آدرس:  لامرد بلوار جمهوری قبل از پمپ بنزین سورغالی اولین کوچه سمت چپ
مبایل: 09384453773
مدیر مسئول: دکتر حسین ریاض الشمس
ایمیل:   shabdizmusic@gmail.com

ساعات کار: 9-12 صبح و
4-9 عصر.

کلیه قوانین و مقررات

به طور کلی آموزشگاه موسیقی شبدیز دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و فعالیت های آن زیر مجموعه قوانین این وزارت خانه میباشد. این امر شامل کلیه افراد ائم از اساتید، هنرآموزان و کارمندان آموزشگاه میشود. بطور کلی فعالیت آموزشگاه شامل آموزش، اجرا، تولید اثار موسیقی و سایر فعالیتهای ذکر شده در قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد.

آموزشگاه دارای مجوز آموزش دوره مهارت آموزی میباشد که این گواهی توسط دانش آموزان در آموزش و پرورش جهت اخذ دیپلم موسیقی معتبر است.

آموزشگاه دارای مجوز نماد الکترونیک برای وبسایت خود از وزارت صنعت و معدن میباشد که کلیه استانداردهای لازم برای اخذ مجوز نماد الکترونیکی توانسته اخذ کند. کلیه استانداردهای وبسایت توسط نماد الکترونیک و اطلاعات افراد توسط پلیس فتا تایید شده.

همچنین آموزشگاه دارای مجوز دریافت درگاه بانکی از به پرداخت بانک ملت میباشد.

1.1.                     مقررات ثبت نام کلاسهای موسیقی

1- کلاس هر ساز هفته ای یک روز به مدت نیم ساعت برگزار می گردد.

2- هزینه کلاسها برای چهار جلسه (یک ماه) قبل از شروع دوره دریافت می شود.

3- در صورت غیبت هنرجو شهریه کلاس مسترد نمی گردد.

4- در صورت غیبت دو جلسه نام هنرجو از لیست کلاس حذف شده و ساعت ایشان به فرد دیگری داده می شود.

5- در صورت تعطیلی کلاس از طرف مربی یا آموزشگاه کلاس جبرانی برگزار می گردد. در صورت عدم امکان برگزاری کلاس جبرانی وجه کلاسهای برگزار شده از هنرجو کسر شده و مابقی بازگردانده می شود.

6- هنرجو میبایستی در فعالیتهای آموزشی جنبی یا ارزیابیهای دوره ای موسسه شرکت نماید.

7- هنرجو تمریناتی که از طرف مربی یا موسسه تعیین می شود را میبایستی به طور مستمر انجام دهد، در صورت کم کاری به تشخیص مربی، آموزشگاه مجاز به اخراج هنرجو است.

8-  چون آموزشگاه شبدیز یک محیط فرهنگی است، کلیه افراد میبایستی پوشش مناسب متناسب با محیط هنری، و رفتار اخلاقی مناسب، را رعایت نمایند، در غیر اینصورت آموزشگاه مجاز به اخراج هنرجو است.

9- دروغگویی، افترا، و داد و فریاد، برهم زدن نظم، در آموزشگاه از طرف تمام افراد ائم از مربی، کارمندان و هنرجویان، ممنوع بوده و آموزشگاه حق اخراج خاطی و پی گیری قضایی را دارد.

10- در صورت انجام فعالیتهایی که منجر به اخراج هنرجو شود شهریه پرداختی مسترد نمی گردد.

11- چنانچه هنرجو به اموال موسسه ضرر و زیان مالی رساند، این امر قابل پی گیری بوده و میبایستی خسارت وارده از طرف هنرجو جبران شود.

12- کلیه هماهنگیهای بین هنرجو و مربی جهت ساعت آموزش به عهده آموزشگاه است و نه فرد دیگری.

13- شهریه کلاسها هر سال توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام می شود و هنرجو، آموزشگاه و اساتید موظف به اجرای آن میباشند.

1.1.1. امکانات آموزشگاه

14- آموزشگاه موظف به برگزاری کلاسها با کیفیت مطلوب و در سطح بالا میباشد.

15- آموزشگاه امکان استفاده از امکانات آموزشی اینترنتی و از راه دور را برای کلیه هنرجویان فراهم آورده است. لیکن کلیه هنرجویان میتوانند با ذکر کد ملی و ایمیل خود در همین فرم ثبت نام، از این امکانات استفاده کنند.

16- فاکتورهای پرداخت، وکلیه ارتباطات وبسایت به طور اتوماتیک توسط وبسایت با هنرجو از طریق ایمیل صورت میگیرد.

17- جهت حمایت مالی از هنرجویان و تشویق آنها جهت ادامه کار، آموزشگاه امکانات همکاری و تخفیفهای مناسب را فراهم آورده است و همینک فعال میباشد. جهت استفاده از این امکانات، به وبسایت آموزشگاه مراجعه و بعد از ثبت نام و ایجاد رمز کاربری میتواند در پرتال هنرجویان  از این امکانات استفاده نمایند.   آدرس وبسایت: www.shabdizmusic.ir

1.1.2. شرایط استرداد شهریه مصوبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

18- شهریه در صورت عدم تمایل حضور هنرجو در کلاس تا یک هفته قبل از تاریخ شروع کلاس قابل استرداد است.

19- در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، تنها 30% از شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد، مشروط به آنکه تعداد جلسات باقیمانده کمتر از یک سوم طول دوره نباشد.

20- در هر شرایطی اگر به هنگام انصراف بیش از یک سوم دوره آموزشی سپری شده باشد، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

21- استرداد شهریه شامل تخفیفات اعمال شده هنگام ثبت نام نمیشود و ثبت نامه که با تخفیف صورت گرفته باشد وجهی مسترد نمیگردد.

22- تغییر کلاس از طرف هنرجو قابل قبول نمیباشد و در صورت عدم حضور هنرجو در هر روز کلاس مشخص شده غیبت منظور میگردد.

23- ثبت نامهایی که از تخفیف استفاده کرده اند غیر قابل استرداد و غیر قابل تغییر میباشند.

24- مبنای پرداخت حقوق اساتید کلاسهای  تشکیل شده میباشد حضور و غیاب شده میباشد.

1.2.                     قوانین دوره مهارت

1.2.1. شهریه

·        شهریه دوره بنا بر ابلاغ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است که یکجا در شروع دوره دریافت میشود. که شامل شهریه حضور در کلاس و ثبت نام میباشد.

·        اضافه شهریه اساتیدی که از شهرهای دیگر حضور به هم میرسانند میبایستی توسط هنرجو پرداخت شود.

·        هنرجویان میتوانند بطور ماهانه و یا سه ماهه یک بار اقدام به پرداخت شهریه کنند که در این صورت درصدی مشمول اضافه پرداخت میشوند.

1.2.2. قوانین عمومی، و شهریه

1-    قسط اول و چک تضمینی (یا صفته) برای همه اجباری میباشد و در اول دوره میبایستی تسلیم آموزشگاه شود. چنانچه به موقع تا قبل از زمان ثبت نام هنرجو در سایت وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی، به آموزشگاه تسلیم نشود از حضور در کلاس هنرجو خود داری شده و آموزشگاه اقدام به ثبت نام ایشان در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمینماید.

2-    در صورت عدم پرداخت اقساط به موقع از حضور هنرجو در کلاس ممانعت شده و اخراج شده و در نهایت دوره آموزشگاه اقدام به معرفی ایشان جهت امتحان در شیراز را نمینماید.

3-    در صورت دیرکرد پرداخت، اخراج هنرجو، انصراف هنرجو، در هیچ زمانی هیچ گونه استرداد شهریه ای صورت نمیگیرد.

4-    در صورت غیبت هنرجو در بیش از سه جلسه در هر ترم درسی (6 جلسه در کل دوره) هنرجو اخراج و از حضور ایشان در کلاسها ممانعت به عمل آمده و در اینصورت هیچ گونه وجهی قابل استرداد نیست.

5-    اعمال خلاف شعونات اسلامی و اخلاقی و اجتماعی شامل داد و بیداد، دروغگویی، افترا، بلوا در آموزشگاه، توهین به دیگران، بدگویی پشت سر افراد، باعث اخراج هنرجو شده و هیچ گونه وجهی به ایشان بعد از اخراج مسترد نمیگردد.

6-    هر مربی در ارزشیابی پیشرفت هنرجو مستقل بوده و عدم پیشرفت هنرجو در صورت گذارش مربی در صورتی که ایشان تشخیص دهد هنرجو قادر به ادامه دوره نمیباشد منجر به اخراج ایشان از آن کلاس ساز شده و در صورت محرز شدن عدم توانایی فرد در ادامه کلیه دروس ایشان از کل دوره اخراج شده و هیچ گونه وجهی به ایشان بعد از اخراج مسترد نمیگردد.

7-    هنرجو میتواند به طور رایگان از سازهای آموزشگاه و بصورت پرداخت آبونمان یا ساعتی از پیانو استفاده نماید، ایشان ملزم به حفظ فیزیکی ابزار و آلات آموزشگاه شده و در صورت خرابی ملزم به باز سازی آنها میباشد.

8-    اجرای هنرجویان در کنسرتهای داخلی و عمومی اجباری و رایگان است

9-    افزایش شهریه که توسط ارشاد اسلامی اعلام میگردد بعدا اعمال خواهد شد.

1.3.                     قوانین کپی رایت

·        کلیه تولیدات موسیقی، کنسرتها، فیلم، نوار، سی دی، وبسایت و تولیدات الکترونیکی، و غیره، در آموزشگاه شبدیز و قوانین حق نشر میباشد.

·        کلیه تولیدات آنلین بر روی وبسایت آموزشگاه مشمول حق نشر بوده و موسسات و وبسایتهایی که بدون اجازه نشر از آموزشگاه اقدام به کپی برداری الکترونیکی، کپی کاغذی، توزیع و هرگونه بهره برداری مالی از آنها شوند قابل پیگرد قانونی هستند.

1.4.                     پرداخهای الکترونیکی بر روی سایت

خریداران آثار موسیقی آنلین ملزم به رعایت حق نشر آثار موسیقی میباشند. هر گونه توزیع و بهره برداری مالی بدون اجازه از آموزشگاه موسیقی شبدیز غیر قانونی است.

1.5.                     قوانین استفاده از کدهای تخفیف هنرجویی

1.5.1. نحوه دریافت

کد تخفیف به معنی کدی است که هنرجو در پرتال خود دریافت نموده، و آنرا بر روی بروشورها نوشته و توزیع میکند. برگشت بروشور شامل تخفیف برای هنرجو میشود.

·        هنرجو در این صفحه اقدام به اخذ کدهای تخفیف مینماید.

·        هر هنرجو حد اکثر 30 کد تخفیف فعال میتواند داشته باشد.

·        دریافت بروشور از آموزشگاه.

·        حد اکثر 30 بروشور که حد اکثر 30 کد تخفیف میتواند داشته و بر روی بروشورها ثبت کند.

·        نوشتن کد تخفیف بر روی بروشور.

·        پخش کردن بروشور.

·        بروشورهای پخش شده چنانچه توسط فردی به آموزشگاه بازگردانده شود مشمول شهریه هم برای هنرجوی جدید و هم هنرجویی که این بروشور را توزیع کرده در نظر گرفته میشود.

1.5.2. شرایط و ضوابظ

·        کد تخفیف دریافت شده از پرتال هنرجو مبنای اعمال تخفیف میشود.

·        در هنگام ثبت نام این کد وارد سیستم شبدیز شده و هنرجو شناخته میشود.

·        کد شهریه بازگردانده شده در صورتی شامل تخفیف میشود که توسط فرد جدید در یک کلاس آموزشگاه ثبت نامی در کلاسی به عمل آید.

·        میزان تخفیف به تعداد افرادی که  بروشور کد دار را باز میگردانند برای هنرجوی همکار اعمال میشود. یعنی اگر مثلا 3کد بازگردانده شده باشد هنرجو سه ماه شامل تخفیف میشود.

·        هنرجو میتواند از کدهای ثبت شده فقط یکی در هر یک ماه استفاده کند و نه همه در یک ماه.

·        چرخش کدهای تخفیف بین هنرجویان ممنوع بوده و شامل تخفیف نمیشود و خلاف قانون بوده. در صورت مشاهده به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

·        کدهای تخفیف فقط مخصوص هنرجویان بوده و واسطه گری خلاف قانون میباشد. هیچ مبلغی به افراد واسطه پرداخت نمیشود.

·        هنرجو حق پرداخت تخفیف به غیر را ندارد. چنانچه آموزشگاه از این امر مطلع شود مراتب را به مراجع قانونی اعلام مینماید.

·        هر کد منحصر به فرد بوده و از یک کد نمیتوان بیشتر از یک بار استفاده کرد. 

·        هنرجو حق نوشتن کد بر روی بیش از یک بروشور را ندارد. اولین کدی که آورده شده و ثبت شود باعث باطل شدن کد میشود.

·        کدهای تخفیف فقط دو ماه اعتبار داشته و بعد از آن غیر فعال میشوند.

·        در صورتی که کلیه کدها بعد از دو ماه غیر فعال شوند هنرجو میتواند اقدام به اخذ کدهای جدید نماید.

 

1.1.                     قوانین برنامه ریزی و اجرای کنسرتها

آموزشگاه شبدیز به طور دوره ای اقدام به برگذاری کنسرتهای داخلی مینماید. با توجه به اینکه اجراهای حتی کوچک در آموزشگاه وقت، کار و انرژی خیلی زیادی را طلب میکند خواهشمندیم با توجه به نکات زیر برنامه ریزی نمایید تا بتوانیم کیفیت لازم را داشته باشیم و برنامه ها را به طور شایسته انجام دهیم. با توجه به تجربه اجراهای قبلی، تا حال مشکل حادی رخ نداده، ولی حجم بالای کار نیاز به هماهنگی و کار گروهی میباشد که خواستاریم به موارد زیر توجه کنید. برنامه ریزی و همکاری شما بسیار حیاتی خواهد بود و از اتلاف انرژی جلوگیری میکند.

·        اساتیدی که هنرجوهاشون میخوان اجرا کنند سریع تر ایشان را معرفی کنند.

·        زمان قطعات، نام نوازندگان و سازها، ابزار و لوازم مورد نیاز، نوع موسیقی میبایستی از قبل به آموزشگاه اعلام شود. این اطلاعات در تنظیم زمان برنامه، تهیه بروشور و اسلاید، و تهیه کردن لوازم مورد نیاز اجرا بسیار حیاتی است.

·        فرمهای اجرای گروهها به شما داده خواهد شد، لذا خواهشمندیم آنها را بطور کامل پر کنید، قبلا فرمها دارای نقص بوده، مثلا زمان و اشعار و لوازم مورد نیاز به درستی در آنها ذکر نشده.

·        لوازم مورد نیاز خود شامل تعداد صندلی، میکروفن، و هر گونه ابزاری در فرمها دقیقا ذکر شود. مشاهده شده که در روز اجرا نیازمند به لوازمی بوده ایم که دیر هنگام اعلام شده و قابل تهیه نبوده است.

·        در مورد برنامه اجرایی میبایستی کاملا مطمئن بوده و هیچ گونه شک و شبهه ای در مورد آن نداشته باشید.

·        برنامه تمرین شامل کلیه تاریخهای تمرین و ساعات و اسامی را به آموزشگاه بدهید تا برروی سایت اعلام کنیم و همچنین برنامه ریزی صدا برداری و تمرین در روز اجرا را بتوانیم دقیق انجام بدیم.

·        هنرجوها میبایستی یک تا دو هفته قبل از اجرا تست بدهند و کیفیت مناسب دارا باشند.

·        حد اقل یک هفته قبل از اجرا بروشور، بلیط، اسلایدهای اجرا آماده میشود، لذا بعد از آن و در روز اجرا هیچ اجرایی اضافه نخواهد شد.

·        هیچ گروه یا هنرجویا قطعه آهنگ اضافی، در روز اجرا به برنامه اضافه نخواهد شد لذا از قبل هماهنگیهای لازم صورت دهید.

·        فراهم آوردن لوازم مورد نیاز در زمان اجرا مشکل خواهد بود، لوازم مورد نیاز چند روز قبل، مثلا یک هفته، از اجرا درخواست داده شود.

·        کلیه لوازم مورد نیاز اجرای هر نوازنده و گروه میبایستی توسط خود آن گروه حمل شود. لذا قبل از اجرا و بعد از اجرا، لوازم مورد استفاده، ساز، صندلی، لوازم صدا برداری، پایه نت، و هر نوع ابزاری میبایستی توسط خود گروهها حمل شود و یا برگردانده شود.

·        با توجه به تعدد برنامه ها از اضافه کردن برنامه اضافی در تاریخ اجرا خود داری شود.

·        از اجرای گروهها بدون برنامه ریزی و هماهنگی قبلی و بدون اطلاع جلو گیری میشود. این موارد قبلا باعث خراب شدن اجرا و طولانی شدن زمان کل، و تعویق اجرای سایرین شده است.

·        به طور کلی کنسرت موسیقی جنبه هنری دارد نه تفننی. اجرا میبایستی جهت شناساندن هنر ناب باشد، از تکنیک کافی برخوردار باشد، استاندارد موسیقیایی شامل مقدمه، بسط و گسترش، و کدا دارا باشد. اصول زیبا شناسی شامل تکرار، تنوع و وحدت در آن باشد.

·        اجرای هنرجویان جنبه آموزشی دارد نه تفننی. هنرجو در کلیه مراحل از تمرین تا جرا میبایستی در پی یاد گیری باشد. لذا میبایستی قطعات استاندارد آموزشی مشخص شده توسط اساتید باشد. دارای ارزش هنری، تکنیکی و آموزشی لازم باشد.

·        کلیه افراد موظف به رعایت نظم و انظبات چه در تمرینات چه در اجرا و چه در محیطهای مورد استفاده میباشند. موظف به رعایت حضور به موقع و سر وقت در تمرینات، حضور به موقع  در صدا برداریها، و اجرای روی سن سالن میباشند. افرادی که باعث مخاطرات کاری میشوند در نظر گرفته شده و برای اجراهای بعدی مورد محدودیت قرار خواهند گرفت و به مرور از اجراها حذف خواهند شد.

·        کلیه گروهها موظف به حفظ اموال آموزشگا در طی تمرینات و در زمان اجرا میباشند.

·        هر کس موظف به انجام کار خود است و حق ندارد کار خود را به گردن دیگری بیاندازد.

·        توجه کنید که کنسرتهای موسیقی شامل حق کپی رایت بوده و هر گونه فیلم برداری و صدا برداری از طرف هر فرد و ارگانی ممنوع میباشد. فیلمها و عکسهای مناسب بعد از اجرا تهیه شده و در اختیار نوازندگان قرار خواهد گرفت.

با تشکر: دکتر حسین ریاض الشمس                                              مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی شبدیز

 

دریافت فایل قوانین و مقررات اینجا
مجوزها
تبلیغات
 
Virtual Sheet Music - Classical Sheet Music Downloads